K L O B O U Č E K

materiály jsou převzaty ze stránek http://brdy.unas.cz/mista/m_kloboucek/m_kloboucek.htm

V brdských lesích se ukrývá velké množství souvislých skal, skalek, skalnatých hřebenů či terénních zlomů. Na některých místech je jejich existence přirozená (tedy víceméně očekávatelná), ale jsou i místa, kde výskyt skal poněkud překvapí. Jedním z takových míst je vrch Klobouček, který se nalézá nedaleko Obecnice, necelé dva kilometry od Obecnické vodní nádrže (Octárny)...

Klobouček je zdánlivě velmi nenápadný vrch. Vybíhá totiž jen velmi pozvolna z východního úbočí masívu Toku a je vysoký pouhých 704 m. Naprosto nevýrazně vyhlíží ze své západní strany (ze silničky od Octárny na Tok) - pouze jako obyčejná terénní vlna v lese. Pokud se však náhodný návštěvník přecejen vydá naznačeným směrem a dojde na temeno této terénní vlny, bude překvapen tím, co spatří. Pod nohama se mu totiž znenadání otevře propast - stane nad vysokou skalní stěnou, takřka kolmo spadající na východní stranu vrchu...

To, co je na Brdech poměrně častým zjevem - totiž to, že z jedné strany je vrch, nebo hřeben, tvořen pozvolným lesnatým svahem a z druhé strany strmou skalní stěnou - je na Kloboučku patrnější víc než kde jinde. Stěna však není tvořena jednolitou skalní hradbou, ale řadou jednotlivých, nicméně pevných, na Brdské poměry dost kompaktních slepencových skal. Jednotlivé bloky mají vertikální členění, místy dokonce tvoří i jakési "komíny" či polosamostatné věže (tkzv. mrazové sruby). Pod stěnou nechybí suťovisko z uvolněných balvanů a divočina napadaných zbytků uschlých stromů a bohatého lesního podrostu. Les na Kloboučku stojí rovněž za zmínku - je opravdu pestrý. Jen na samotném vrcholu a pod skalní stěnou rostou: smrk, borovice, jedle, modřín, jalovec, dub, javor a jeřáb. Na východních svazích lze spatřit mohutné buky - chloubu zdejšího lesa. K vidění zde jsou však i lípa, jilm či jasan a rovněž pestrá řada lesních bylin...

Skalní stěny na Kloboučku jsou plné lezeckých cest. Milovníci skalního lezení si zde opravdu přijdou na své. Stěny jsou sice nevysoké, ale díky svojí členitosti v nich lze absolvovat řadu opravdu pěkných cest. Většina cest je dobře zabezpečena (skobami), u některých lze dokonce rozluštit i na skále napsaný stupeň obtížnosti. Bivakovat lze pohodlně pod malým převisem (spíš náklonem) v severnější části skalní skupiny. Minimum lidí, příjemné soukromí. Zhora výhled na nedaleký hřeben Třemošné. Krásná, zlatistá rána...


Upozornění:

Území Středních Brd je využíváno jako vojenský výcvikový prostor a vstup do něj je přísně zakázán, resp. povolen pouze na speciální propustku (kterou může udělit pouze Újezdní úřad vojenského újezdu Brdy v Jincích). Jakýmkoliv neoprávněným vstupem do prostoru vojenského újezdu na sebe berete riziko finančního postihu a možnosti vážného úrazu. Autor tohoto textu neodpovídá za jakékoliv problémy plynoucí z nerespektování tohoto upozornění.

text a foto : Martin AdámekZpět na hlavní stránku Obecnice